środa, 19 sierpnia 2015

MILIONOWY SKAN W SPD!!

 UWAGA, UWAGA!!!  
 
 NADAJEMY SPECJALNY KOMUNIKAT!Mamy niezwykłą przyjemność ogłosić wszem i wobec, że w SPD wykonaliśmy
wtorek, 26 maja 2015

Kolejna porcja publikacji naukowych

W ostatnim czasie w naszej Pracowni zdigitalizowaliśmy kolejną pulę publikacji naukowych. Są to materiały dotyczące głównie matematyki oraz nauk przyrodniczych (chemii, biologii, medycyny, fizyki),wydane przez Akademię Umiejętności w Krakowie  Zachęcamy do zapoznania się ze stanem wiedzy z końca XIX oraz początku XX wieku.

 • Janczewski, Edward: Zawilec Anemone L. Studyum morfologiczne. Część 1 i 2. Kraków, 1892 Link
 • Stodółkiewicz, Alojzy: O kilku klasach różniczkowych liniowych rzędu n-ego. Kraków, 1893 Link
 • Smoluchowski, Marian: Przyczynek do teoryi endosmozy elektrycznej i kilku zjawisk pokrewnych. Kraków, 1903 Link
 • Smoluchowski, Marian: Przyczynek do kinetycznej teoryi transpiracyi, dyfuzyi i przewodnictwa cieplnego w gazach rozrzedzonych. Kraków, 1910 Link
 •  Droba, Stanisław Augustyn: Badania nad mieszanem zakażeniem gruźlicy płuc i nad udziałem w niem beztlenowcowych mikrobów. Kraków, 1904 Link
 • Załoziecki, Roman: O terpenowych węglowodorach w nafcie. Kraków, 1894 Link
 • Beck, Adolf: O ruchach odruchów rdzeniowych i ruchach ogólnych (pryncypalnych według Munka). Kraków, 1910 Link
 • Rudzki, Maurycy Pius: O kształcie fali sprężystej w pokładach ziemskich. Kraków, 1898 Link
 •  Rozmarynowicz, Teofil: Matematyczne podstawy ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, w zastosowaniu do urządzenia kas emerytalnych. Kraków, 1886 Link
 • Sterling, Sewery: Odma piersiowa sztuczna. Kraków, 1912 Link


Pozdrawiamy, 

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC

wtorek, 17 marca 2015

Jubileusz 100 tysięcy skanów P. Marii i P. Jerzego

Kolejna, trzecia już tak ważna data w życiu naszej Pracowni: 9 marca 2015 roku. Tym razem również  świętowaliśmy jubileusz wykonania 100 tysięcy skanów. Jubileusz nie byle jaki, bo podwójny.
Tak jest: tym razem powitaliśmy w gronie członków "Klubu Stutysięcznego" dwie osoby:
 
Panią Marię Radecką i Pana Jerzego Barana.
Oczywiście taka uroczystość nie mogła obyć się bez tortów, kwiatów, pamiątkowych dyplomów
i upominków. Po wręczeniu wspomnianych dyplomów oraz upominków, miała miejsce niespodzianka i jednocześnie najważniejszy punkt programu: odsłonięcie "Galerii Stutysięczników", utworzonej w SPD. Dokonali tego Zastępca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Administracyjno-Technicznych- Pani Agnieszka Dec-Michalska
oraz kierownik Działu Mediów Cyfrowych "Digitarium", Pan Remigiusz Lis.Nasz Klub Stutysięczny ma już czterech członków, którzy z dumą pozowali do zdjęć na tle swoich portretów.


Jak zawsze przy takich wydarzeniach powstała fotografia zbiorowa wszystkich wolontariuszy obecnych na spotkaniu.

Bardzo cieszymy się z osiągnięć naszego zespołu, zwłaszcza takich, jak wykonanie 100 tysięcy skanów. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele takich jubileuszy przed nami.

piątek, 13 lutego 2015

Publikacje naukowe digitalizowane w SPD

W naszej Pracowni pojawiło się po raz kolejny sporo wartościowych materiałów z zakresu nauk przyrodniczych: fizyki, chemii, medycyny, anatomii, biologii, matematyki czy geologii. Są w tym zbiorze również opracowania poświęcone archeologii czy historii.
Są to publikacje z końca XIX lub początku XX wieku. Pokazują, na jakim wysokim poziomie była polska nauka w tamtym okresie. W większości wydawcą opracowań jest krakowska Akademia Umiejętności.

Oto lista wybranych tytułów, które zdigitalizowaliśmy
i opublikowaliśmy w SBC w ostatnim czasie:

 • Maurycy Rudzki: O rozchodzeniu się drgań podczas trzęsień ziemi. Kraków, 1898 [KLIK]

 • Antoni Suzański: Wykład politycznej geografii, rządu i administracyi dawnej Polski przy końcu istnienia całego państwa (1648-1772). Kraków, 1889 [KLIK]

 • Jadwiga Młodowska: Z histogenezy mięśni szkieletowych. Kraków, 1908 [KLIK]

 • Marian Raciborski: Przyczynek do morfologii jądra komórkowego nasion kiełkujących. Kraków, 1893 [KLIK]

 • Franciszek Piekosiński: Monumenta medii aevi diplomatica ius terrestre polonicum illustrantia
  =
  Zbiór dokumentów średniowiecznych do objaśnienia prawa polskiego ziemskiego służących. Kraków, 1897 [KLIK] 

 • Jerzy Brunner: O odporności czerwonych ciałek krwi. Kraków, 1913 [KLIK]

 • Bronisław Sawicki: Obecny stan wiedzy o przepuklinie przedotrzewnowej (h. properitonealis), przestwórkowej czyli śródściennej (h. interstitialis), i powierzchownej (h. superficialis). Kraków, 1891 [KLIK]

 • Napoleon Cybulski: Prądy elektryczne w mięśniach czynnych, ich charakter i źródło. Kraków, 1912 [KLIK]

 • Józef Paczoski: Przyczynki do znajomości flory krajowej. [KLIK]

 • Alojzy Stodółkiewicz: O pewnym kształcie równań różniczkowych o różniczkach zupełnych. Kraków, 1892 [KLIK]

 • Grammatyka języka starosłowiańskiego iakiego Sławianie obrządek grecki wyznający w księgach swych cerkiewnych używają. Przemyśl, 1837 [KLIK]

 • Tadeusz Kiernik: Materyały do paleozoologii dyluwialnych ssaków ziem polskich. 3, Szczątki suhaka (antilope saiga) z jaskini Maszyckiej koło Ojcowa. Krkaów, 1913 [KLIK]

 • Leon Zbyszewski: Fizyologia i oddychanie (Mechanizm i unerwienie). Kraków, 1914 [KLIK]

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi opracowaniami oraz do poszukiwania w zasobach ŚBC innych, równie ciekawych zagadnień.


Pozdrawiamy, 

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC
 
  
 
 


 
  
 


środa, 21 stycznia 2015

KOLEJNE STO TYSIĘCY!

Nowy rok, nowe osiągnięcia w SPD :) 

Bardzo miło nam poinformować, że kolejne dwie osoby z grona naszych wolontariuszy- Pani Maria Radecka oraz Pan Jerzy Baran- przekroczyli liczbę
STU TYSIĘCY

własnoręcznie wykonanych skanów!

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy! :)


środa, 31 grudnia 2014

Podsumowań czas...

Ostatni dzień roku. To czas na podsumowania, wszelkie rankingi itp. W naszej pracowni sporo się działo:
 • Zbiórka książek dla szkoły na Zaolziu, zakończona sukcesem (1 200 zebranych publikacji).
 • Jubileusz 100 tysięcy skanów p. Luizy Kubicy i uroczystość z udziałem Pana Dyrektora Biblioteki Śląskiej oraz wolontariuszy.
 • Udział w projekcie "Cyfrowe Korzenie" i prowadzenie warsztatów z zakresu digitalizacji, obróbki zdjęć oraz korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych.
 • Do naszego zespołu dołączyło 2 nowych wolontariuszy, a jedna osoba powróciła do nas po dłuższej przerwie.
To tylko kilka tych najważniejszych wydarzeń, które już za nami.

Przed nami rok równie dobry i obfitujący w pozytywne momenty.
Przede wszystkim w 2015 roku SPD będzie obchodziło kolejne jubileusze: dwie osoby z grona wolontariuszy przekroczą próg 100 tysięcy skanów. Ponadto czeka nas jubileusz
MILIONOWEGO SKANU

wykonanego w Pracowni. Będzie to na pewno okazja do hucznego świętowania.

Pracownicy i wolontariusze Społecznej Pracowni Digitalizacji Biblioteki Śląskiej życzą wszystkim  
wszelkiej pomyślności w nowym roku.
wtorek, 23 grudnia 2014

Życzenia świąteczne

Pracownicy i wolontariusze Społecznej Pracowni Digitalizacji 

składają życzenia

zdrowych, spokojnych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia.


Niestety, według prognoz tegoroczne święta nie będą białe ani mroźne, ale mimo tego- niech będą po prostu wyjątkowe.

A poniżej próbka tego, co można było znaleźć w świątecznej prasie w roku 1946.

["Trybuna Robotnicza", 1946, nr 354]